Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

''Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-27 00:00:00
№ 20141201bPTd2084861

Описание:

Процедура преди 01.10. 2014 г .


ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-10-13 11:06:00
Договор № 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-01 13:25:00
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:28:31
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:31:20
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:33:00
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:34:48
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:36:19
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:37:12
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:38:20
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:39:22
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:42:14
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:44:17
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:46:55
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:49:30
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:51:30
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:53:49
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:54:40
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-15 17:56:03
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:35:38
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:36:58
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:38:49
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:39:35
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:40:13
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:40:47
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:42:03
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:42:42
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:44:53
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:55:53
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:56:47
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:57:16
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:58:15
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 09:59:03
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 10:29:59
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 10:30:54
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 10:31:41
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 10:56:00
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:00:07
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:01:13
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:02:20
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:03:00
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:05:02
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:06:25
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:08:12
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:09:45
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-16 11:13:58
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-18 10:26:11
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-18 10:29:17
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-18 10:30:39
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-18 10:32:34
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2014-12-18 10:34:35
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 10:41:55
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:07:52
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:09:18
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:10:21
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:12:15
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:13:24
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:14:22
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:15:08
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:15:49
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 11:39:22
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 14:24:17
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 14:27:00
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 14:30:34
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 14:42:00
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 14:55:35
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 14:56:42
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 15:06:57
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 15:07:31
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 15:09:14
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 15:49:41
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-13 15:50:44
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-23 10:41:06
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-02-23 10:41:58
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-12 11:59:19
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-12 12:00:10
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:29:02
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:29:33
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:30:19
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:31:07
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:32:01
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:32:41
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:34:09
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:38:58
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-03-25 09:39:58
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-04-21 15:10:10
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-04-21 15:10:59
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-04-21 15:11:52
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-04-21 15:34:23
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-04-30 16:05:02
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-04-30 16:05:40
Плащане по договор №: 45-06-050/24.09.2014 г. От дата: 2014-09-24 2015-06-19 16:30:25
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:''Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт'' 2015-10-15 16:45:00

<-- Обратно към поръчки