Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън НИП. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати" на проект ... ''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-20 00:00:00
№ 20141209zdjn2217128

Описание:

Процедура преди  01.10.2014г. 

"Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън НИП. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати" на проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№13-24-1/15.11.2013г.


ПубликацияДата
Прекратяване 2015-06-22 11:18:00
Договор № 45-06-058 От дата: 2014-10-28 2014-12-09 12:28:00
Плащане по договор №: 45-06-058 От дата: 2014-10-28 2015-03-25 09:27:29
Плащане по договор №: 45-06-058 От дата: 2014-10-28 2015-06-04 14:32:36
Плащане по договор №: 45-06-058 От дата: 2014-10-28 2015-06-04 15:03:20
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-058 2015-07-06 14:27:48

<-- Обратно към поръчки