Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Aбонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма "Бизнес процесор – WEB версия счетоводство" за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста шестдесет и две поделения"

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-01-28 11:44:00
№ 20150128qIBP2346315

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма "Бизнес процесор – WEB версия счетоводство" за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста и шестдесет и две поделения и обхваща: 1. Инсталиране, настройка и преинсталиране на счетоводна програма във ВСС- ЦУ във връзка с актуализация на продукта и поява на нови версии. 2. Дефиниране и зареждане на структурата на организацията в системата, промяна на структурата, откриване на нови органи на съдебната власт в нея, както и закриване на органи в структурата. 3. Дефиниране и предефиниране на номенклатури и диапазони. 4. Пренастройка на инсталацията с дефиниране на нови сметки и предефиниране на съществуващите. Откриване и закриване на параграфи, подпараграфи и кодове към тях. 5. Дефиниране на нови потребители, роли в системата и правата им на достъп до функциите на системата.Прекратяване на права на достъп на съществуващи потребители. 6. Проверка на физическата цялост и логическата комплектност на базите. 7. Разработване на нови функции към съществуващата счетоводна система и корекции в съществуващото програмно обезпечение. 8. Откриване на нови счетоводни периоди. Прехвърляне на салда. Заключване и отключване на съществуващи счетоводни периоди. Откриване на нови бази. 9. Настройка на видове документи и дневници по ДДС. 10. Разработване на нови справки и отчети и актуализиране на съществуващите такива. 11. Анализиране на аварийни ситуации и даване на препоръки за действие. 12. Телефонни дежурства за оказване на системна помощ на потребителите на системата.Посещения на място във ВСС. 13. Обучение и преквалификация на съдебни служители. 14. Обучение на потребителя да създава периоди, да ги отключва, заключва, да зарежда и преизчислява салда. 15. Съдействие за изготвяне на специфична информация към държавни органи в частност Сметна Палата и Министерство на финансите. 16. Диагностика на възникнали проблеми и системна помощ за отстраняването им. Оказване на помощ при отстраняване на проблемни ситуации качествено и в срок. 17. Изготвяне на инструкции за работа в продукта. 18. Техническа поддръжка на продукта и на системата за управление на базата данни в това число и отстраняване на възникнали грешки и недостатъци от програмен характер за сметка на изпълнителя. 19. Архивиране на базата данниДокументи
41422015281101_Решение за откриване на процедурата.pdf
41552015281101_Покана за участие.pdf
43362015281101_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Становище на АОП за осъществен предварителен контрол върху процедурата 2015-02-04 17:37:00
Протокол от работата на комисията 2015-02-25 13:43:00
Доклад за работата на комисията 2015-02-25 13:44:00
Решение за определяне на изпълнител 2015-02-25 13:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-03-23 10:16:00
Договор № 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-03-16 10:47:00
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-04-21 15:53:43
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-04-21 15:56:28
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-06-19 15:58:44
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-07-24 09:46:02
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-07-24 10:59:16
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-09-10 15:15:30
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-09-29 10:59:05
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-11-05 10:32:41
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-12-01 14:34:42
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2015-12-28 16:29:23
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2016-02-01 11:58:10
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2016-03-01 15:45:12
Плащане по договор №: 45-06-011 От дата: 2015-02-27 2016-04-05 14:12:32
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Aбонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма "Бизнес процесор – WEB версия счетоводство" за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста шестдесет и две поделения" 2015-04-02 16:54:27

<-- Обратно към поръчки