Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощни

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-14 16:46:56
№ 20150814SnLO2442147

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители и включва покритите, съгласно условията заложени в документацията рискове, свързани със здравето и телесната цялост на застрахованите лица.
Целта на обществената поръчка е осигуряване на групово застраховане, в изпълнение на разпоредбите на Закона за съдебната власт за осигуряване на задължителна застраховка „Злополука” и решение на Висшия съдебен съвет за включване в обхвата на застраховката допълнителни рискове настъпили в резултат на заболяване.


Документи
50282015141608_Решение.PDF
50352015141608_Обявление.PDF
50402015141608_15.08.10 - Documentation.docx

ПубликацияДата
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2015-08-24 16:45:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-09-14 09:26:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-09-18 15:48:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-09-18 15:52:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-10-08 13:04:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-11-03 17:19:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-11-23 17:19:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-11-23 17:20:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-11-23 17:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-23 10:51:00
Договор № 45-06-062 От дата: 2015-12-22 2015-12-23 11:03:00
Плащане по договор №: 45-06-062 От дата: 2015-12-22 2015-12-23 11:43:21
Плащане по договор №: 45-06-062 От дата: 2015-12-22 2015-12-23 11:49:10
Плащане по договор №: 45-06-062 От дата: 2015-12-22 2016-04-07 11:27:22
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощни 2015-12-14 16:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощни 2015-12-14 17:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощни 2015-12-28 09:10:00

<-- Обратно към поръчки