Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-15 15:26:54
№ 20160224tVgS2485278

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка, внедряване, поддръжка и обновяване на нова административна информационна система за управление на документооборота (АИСУД) във ВСС с подробно описани технически изисквания в Техническите спецификации.Документи
45332016151503_Решение.pdf
45512016151503_Обявление.pdf
46092016151503_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията 2016-05-17 16:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2016-06-21 15:59:00
Протокол 2 от работата на комисията 2016-07-06 16:38:00
Протокол 3 от работата на комисията 2016-07-06 16:40:00
Протокол 4 от работата на комисията 2016-07-06 16:42:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2016-07-06 16:44:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-11-11 13:12:00
Договор № 45-06-017 От дата: 2016-08-01 2016-08-11 09:31:00
Плащане по договор №: 45-06-017 От дата: 2016-08-01 2016-11-16 14:09:12
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-017 2016-11-16 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-07-29 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-07-29 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-07-29 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-07-29 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-07-29 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-08-05 10:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС” 2016-08-05 10:40:00

<-- Обратно към поръчки