Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-01-05 12:43:34
№ 20161222fuYs2532078

Описание:

Предметът на обществената поръчка е логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, възлагана в изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.


Документи
53262017051201_Решение за откриване на обществена поръчка.pdf
54032017051201_Обявление за поръчка.pdf
55282017051201_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Разяснение 2017-01-09 16:01:00
Разяснение 2017-01-12 15:39:00
Разяснение 2017-01-16 12:37:00
Разяснение 2017-01-23 17:01:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-02-13 14:43:00
Съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения 2017-03-06 14:23:00
Протокол №2 от работата на комисията 2017-03-23 17:00:00
Протокол №3 от работата на комисията 2017-03-23 17:01:00
Доклад на комисията 2017-03-23 17:02:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-03-23 17:03:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-17 17:16:00
Допълнително споразумение към договор 2017-09-05 14:35:00
Обявление за приключване на договор 2017-10-19 12:30:00
Договор № ВСС-6012 от 28.04.2017г. От дата: 2017-04-28 2017-05-17 17:17:00

<-- Обратно към поръчки