Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на 50 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 13 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет“ и Обособена позиция № 2 „До

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-15 11:19:23
№ 20180612Udnb2907461

Описание:Документи
24422018151106_Решение за откриване на процедура.pdf
24522018151106_Обявление за поръчка.pdf
25002018151106_Документация за участие автомобили 2018.docx
25112018151106_espd-request (2).zip
25172018151106_1-Metodichesko ukazanie na AOP za eEEDOP.pdf

ПубликацияДата
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-10096/06.08.2018 2018-08-06 16:20:00
Доклад от работата на комисията 2018-08-06 16:30:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-08-06 16:30:00
Договор по Обособена позиция №1 2018-10-01 13:45:00
Договор по Обособена позиция №2 2018-10-01 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-01 13:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-25 09:18:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 2 2019-02-25 11:00:00

<-- Обратно към поръчки