Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА С ОГЛЕД ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ УЯЗВИМОСТИ НА СИСТЕМАТА

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-05-27 16:40:57
№ 20190527FQOh3136025

Описание:

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение по т. 25.2. на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 10 от заседание, проведено на 18.04.2019г, Висш съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за извършване на анализ на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела.

 

Изискванията на анализа на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела и изискванията към участниците, следва да отговарят на условията в Техническото задание, прикачено към настоящата обява.

 

Прогнозната стойност на услугата по извършване на анализ на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела е в размер до 20000 лв. без ДДС.

 

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 28.06.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.


ПубликацияДата
Техническо задание 2019-05-27 16:30:00

<-- Обратно към поръчки