Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-15 14:25:31
№ 20200612ncsb3382894

Описание:

В подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е участвало външно лице. Техническото задание на обществената поръчка, включващо техническа спецификация, критерий за възлагане и критерии за подбор, е изготвено от "Редискавър" ЕООД, ЕИК: 202935898.

Информацията по чл. 44 от ЗОП във връзка с подготовката на горепосочената част от документацията за обществената поръчка е публикувана на профила на купувача и е достъпна на:

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190819gHCr3192897ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № ВСС-5650/12.06.2020 2020-06-15 14:27:00
Обявление за поръчка 2020-06-15 14:28:00
Документация за участие 2020-06-15 14:34:00
Техническа документация 1 2020-06-15 14:35:00
Техническа документация 2 2020-06-15 14:50:00
Техническа документация 3 2020-06-15 14:54:00
еЕЕДОП 2020-06-15 15:03:00
Разяснение 2020-07-02 16:29:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-9404/15.09.2020 2020-09-15 15:19:00
Протокол от работата на комисията 2020-09-15 15:20:00
Протокол от работата на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 2020-09-15 15:21:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-31 15:25:00
Договор и приложения 2020-12-31 16:10:00

<-- Обратно към поръчки