Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Контакти

Официално наименование на възложителя: Висш съдебен съвет /ВСС/
БУЛСТАТ: 121513231
Държава: Република България
Адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12
Пощенски код: 1000
Номер на партидата на възложителя в Регистъра на обществените поръчки: 00833
Лица за контакт: Красимира Василева – тел. 02/930 49 85;  Мария Ламбрева – тел. 02/930 49 46
Факс: 02/981 91 76; 02/980 76 32;
Електронна поща :  kr.vasileva@vss.justice.bg;   m.lambreva@vss.justice.bg.