Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-28 17:00:00
№ 20141027hTpO2064190

Описание:

Дейностите, попадащи в обхвата на настоящата поръчка, се изразяват в изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет. Рекламните материали са следните:

Висящ календар за 2015 г. – 1500 броя;

Настолен календар за 2015 г.  – 300 броя;

Календар – бележник А5 за 2015 г. – 100 броя;

Календар – бележник А6 за 2015 г. – 200 броя;

Цветен плик с дръжка – 300 броя;

Детайлно описание на техническите изисквания на Възложителя към предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация.


Документи
31462014281710_Решение.pdf
31572014281710_Обявление.pdf
32162014281710_14.10.28 - Documentation_final.doc

ПубликацияДата
Разяснение 2014-11-20 16:06:00
Протокол №1 от работата на комисията 2014-12-01 18:15:00
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП 2014-12-05 14:04:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2014-12-19 18:01:00
Протокол №2 от работата на комисията 2014-12-19 18:04:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-02-11 10:39:00
Договор № 4506002 От дата: 2015-01-13 2015-01-15 09:51:00
Плащане по договор №: 4506002 От дата: 2015-01-13 2015-04-21 13:57:12
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:4506002 2015-02-23 14:54:57
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет” 2015-01-12 15:31:37
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет” 2015-01-12 15:40:32
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет” 2015-01-12 17:12:11
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет” 2015-01-20 09:40:48
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет” 2015-01-20 09:33:06

<-- Обратно към поръчки