Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

''Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (Глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Висшия съдебен съвет ''

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-06-06 00:00:00
№ 20141201ZYfB2149041

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г.

Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (Глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация


ПубликацияДата
Договор № 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2014-12-01 14:01:00
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2014-12-15 16:45:48
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2014-12-16 10:09:01
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2014-12-16 12:04:18
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2014-12-16 14:09:57
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2014-12-16 14:13:51
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-02-13 14:50:39
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-03-12 11:53:49
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-03-25 10:02:37
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-04-21 15:02:11
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-05-13 09:48:51
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-05-13 09:51:14
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-06-19 16:40:44
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-06-19 17:23:15
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-09-10 14:37:27
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-09-10 14:54:31
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-09-10 15:33:47
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-09-10 15:35:01
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-10-07 15:43:59
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-11-05 11:58:36
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-12-01 14:59:58
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2015-12-28 16:31:27
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2016-02-01 13:29:21
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2016-03-01 15:48:02
Плащане по договор №: 45-06-040/17.07.2014 г. От дата: 2014-07-17 2016-04-05 13:45:49

<-- Обратно към поръчки