Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

''Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 501 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници ... "

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2011-12-21 00:00:00
№ 20141201Zwde2108934

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г.

Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 501 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на НИП и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС


ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-01-20 10:19:00
Договор № 45-06-009/22.02.2012 г. От дата: 2012-02-22 2014-12-01 13:35:00
Плащане по договор №: 45-06-009/22.02.2012 г. От дата: 2012-02-22 2014-12-16 10:46:35
Плащане по договор №: 45-06-009/22.02.2012 г. От дата: 2012-02-22 2014-12-16 10:48:19
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-009/22.02.2012 г. 2015-01-20 16:32:17

<-- Обратно към поръчки