Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

''Извършване на писмени и устни преводи по две обособени позиции: Позиция № 1 - "Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС" Позиция №2 "Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект №2 ''

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-03-07 00:00:00
№ 20141201jNhF2132615

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г.

Извършване на писмени и устни преводи по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС"; и Обособена позиция № 2  "Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект № 2 "Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на НФМ 2009-2014"


ПубликацияДата
Договор № 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2014-12-01 13:50:00
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2014-12-15 16:53:15
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2014-12-15 17:00:42
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2014-12-16 10:37:25
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-02-13 11:23:10
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-02-13 11:24:03
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-02-13 15:52:46
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-02-13 15:54:37
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-02-13 16:01:51
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-04-02 13:51:15
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-04-21 15:35:36
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-05-13 09:57:20
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-06-19 16:38:26
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-06-19 17:19:36
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-07-24 10:34:28
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-09-10 14:41:54
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-09-10 15:23:22
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-09-10 15:25:16
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-01 13:27:34
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-01 13:48:14
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-01 13:50:20
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-01 13:52:50
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-28 14:34:20
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-28 14:46:50
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-28 14:50:55
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2015-12-28 14:52:04
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2016-02-01 11:17:37
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2016-02-01 11:20:27
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2016-02-01 11:21:24
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2016-02-01 11:22:42
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2016-02-01 11:24:24
Плащане по договор №: 45-06-030/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 1 От дата: 2014-04-17 2016-03-01 14:49:08
Договор № 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2014-12-01 13:58:00
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2014-12-16 13:45:30
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2014-12-16 13:49:30
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2014-12-16 13:50:47
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-01-16 08:41:05
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-01-16 08:44:05
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-04-02 13:54:02
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-04-02 13:56:00
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-04-02 14:01:00
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-07-06 14:02:47
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-07-06 14:08:56
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-08-05 13:17:29
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-08-05 13:19:39
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-09-17 16:37:14
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2015-12-07 14:01:00
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2016-01-21 09:40:35
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2016-02-15 14:00:00
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2016-03-28 11:51:03
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2016-05-09 17:04:49
Плащане по договор №: 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за НФМ От дата: 2014-04-17 2016-05-09 17:06:39

<-- Обратно към поръчки