Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

''Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт ... "

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-10-02 00:00:00
№ 20141201zgQs2090345

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г.

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващи ги лица при служебните пътувания, за нуждите на Висш съдебен съвет 


ПубликацияДата
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-02-12 17:04:00
Договор № 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-01 13:30:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 16:18:24
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 16:25:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 16:31:16
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 16:32:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 16:37:25
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 17:03:16
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 17:04:41
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 17:08:24
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-15 17:17:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 10:50:14
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 10:54:16
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 10:55:07
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 10:56:08
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:05:11
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:08:44
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:09:30
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:31:46
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:33:19
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:39:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:42:23
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:43:51
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2014-12-16 11:45:46
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-01-21 08:21:10
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 10:45:42
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 10:48:26
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 10:50:10
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 10:58:43
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 15:18:19
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 15:55:42
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 15:56:31
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-13 16:03:15
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-23 10:29:04
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-23 10:29:45
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-02-23 10:38:41
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-03-25 09:21:08
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-03-25 10:06:47
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-03-25 10:07:47
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-03-25 10:10:02
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-06 08:47:04
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-21 14:09:46
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-21 14:11:11
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-21 15:04:57
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-21 15:07:17
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-21 15:15:52
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-30 16:03:08
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-30 16:10:26
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-30 16:13:32
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-30 16:15:52
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-04-30 16:18:06
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:02:18
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:03:34
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:10:10
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:11:56
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:13:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:22:51
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:28:24
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:31:53
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:33:04
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:42:24
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:43:25
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 16:46:42
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-06-19 17:05:08
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-07-24 09:56:30
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-07-24 10:00:15
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-07-24 10:05:09
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-09-10 14:50:41
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-09-10 14:56:59
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-09-29 11:05:35
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-09-29 11:07:30
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-09-29 11:08:06
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-10-07 15:35:30
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-10-07 15:48:14
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-11-05 10:37:25
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-11-05 10:38:31
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-11-05 11:44:05
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-11-05 11:48:28
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-11-05 11:52:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-11-06 11:49:13
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 13:31:58
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 13:56:21
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 13:57:42
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 14:17:04
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 14:52:23
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:03:24
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:04:20
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:05:17
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:06:07
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:09:51
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:10:57
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:14:37
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:17:24
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-01 15:18:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 14:55:10
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 14:57:16
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 14:59:42
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 15:01:10
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 15:05:03
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 15:08:10
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 16:04:32
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 16:06:55
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 16:11:40
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2015-12-28 16:13:17
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-01 11:27:16
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-01 13:15:45
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-01 13:18:04
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-01 13:20:28
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-01 13:26:56
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-15 14:03:43
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-15 14:06:00
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-02-15 14:07:34
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 14:14:39
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 14:16:46
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 14:19:07
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 14:21:23
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 15:53:50
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 15:54:52
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-03-01 16:08:46
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 11:26:54
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 11:28:22
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 11:42:22
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 13:35:03
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 13:36:01
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 13:49:56
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:07:01
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:19:28
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:29:49
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:31:05
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:32:59
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:37:50
Плащане по договор №: 45-06-013/03.02.2014 г. От дата: 2014-02-03 2016-04-05 14:41:29

<-- Обратно към поръчки