Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Информация и публичност и информационни материали"по проект "Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-23 00:00:00
№ 20141208xsmU2192173

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г

"Информация и публичност и информационни материали"по проект "Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система", договор No К 13- 15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет"2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-08-13 09:35:00
Договор № 45-06-060 От дата: 2014-11-04 2014-12-08 17:01:00
Плащане по договор №: 45-06-060 От дата: 2014-11-04 2014-12-15 16:11:00
Плащане по договор №: 45-06-060 От дата: 2014-11-04 2015-04-30 15:39:11
Плащане по договор №: 45-06-060 От дата: 2014-11-04 2015-07-24 10:22:37
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-060 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки