Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

'' Пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „XEROX”, модели WC 5645, C 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865 ''

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-09 13:28:48
№ 20141209ELXa2295483

Описание: Предметът на настоящата поръчка е „Пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „XEROX”, модели WC 5645, C 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865”.
Предметът на обществената поръчка включва осигуряването на пълно сервизно обслужване на 6 броя многофункционални машини „XEROX”, модели WC 5645, C 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865”. В обхвата на дейностите по предмета на поръчката влиза поддръжка на техниката, чрез пълно сервизно обслужване за осигуряване на безпроблемното и функциониране. Изпълнителят следва да осигури поддръжка на техниката при възникнал проблем и ежемесечна профилактика, прегледи и софтуерна поддръжка.

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 18.12.2014 г. от 09.00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" № 12.Документи
40592014091512_Публична покана.pdf
43412014091512_Документация.doc

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2015-01-12 15:25:00
Договор № 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-01-21 16:44:00
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-04-30 15:47:07
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-04-30 15:50:25
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-04-30 15:51:28
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-04-30 15:52:50
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-04-30 15:53:29
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-04-30 15:54:15
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:35:23
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:36:18
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:36:51
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:37:19
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:37:43
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:38:11
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:38:33
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:39:52
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:40:15
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:40:00
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:41:00
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-05-04 10:41:23
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 15:56:35
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 16:08:30
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 16:14:22
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 16:14:58
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 16:16:12
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 16:17:38
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 17:02:07
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 17:03:13
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 17:06:57
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 17:07:31
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 17:08:35
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-06-19 17:10:32
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-07-24 10:45:30
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-07-24 10:47:54
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-07-24 10:49:28
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-07-24 10:53:17
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-07-24 10:55:06
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-07-24 10:55:45
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-09-10 15:08:01
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-09-29 11:02:29
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-11-05 10:15:34
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-12-01 14:38:20
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2015-12-28 16:24:11
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2016-02-01 11:54:30
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2016-03-01 14:59:35
Плащане по договор №: 45-06-003 От дата: 2015-01-20 2016-04-05 14:44:12

<-- Обратно към поръчки