Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Провеждане на одит на проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС"

Тип поръчка: чл.14 ал.5 от ЗОП

Дата: 2014-06-26 00:00:00
№ 20141209IyMg2259637

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г.

"Провеждане на одит на проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№13-24-1/15.11.2013г.


ПубликацияДата
Прекратяване 2015-06-22 13:59:00
Договор № 45-06-044 От дата: 2014-07-31 2014-12-09 12:59:00
Плащане по договор №: 45-06-044 От дата: 2014-07-31 2015-02-09 16:35:27
Плащане по договор №: 45-06-044 От дата: 2014-07-31 2015-06-22 13:46:53

<-- Обратно към поръчки