Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... "

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-09 13:46:51
№ 20141209JXGr2300378

Описание:

Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт", възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-33-2 от 27.12.2013г., осъществяван с финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Документи
33232014091412_Решение.pdf
35232014091412_Документация.doc
38522014091512_Обявление.pdf

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2014-12-19 17:14:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-01-09 15:03:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-02-19 17:11:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-02-19 17:17:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-03-05 14:15:00
Протокол №3 2015-03-20 15:20:00
Протокол №4 2015-03-20 15:29:00
Протокол №5 2015-03-20 15:31:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-03-20 15:33:00
Разяснение към Договор за обществена поръчка 2015-04-20 16:08:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-12-22 11:22:00
Договор № 45-06-022 От дата: 2015-04-16 2015-04-20 16:08:00
Плащане по договор №: 45-06-022 От дата: 2015-04-16 2015-10-21 08:42:58
Плащане по договор №: 45-06-022 От дата: 2015-04-16 2015-10-21 08:47:39
Плащане по договор №: 45-06-022 От дата: 2015-04-16 2015-10-21 08:50:03
Плащане по договор №: 45-06-022 От дата: 2015-04-16 2015-12-12 11:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-022 2015-12-22 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... " 2015-05-05 11:23:30
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... " 2015-05-05 11:26:22
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... " 2015-05-05 11:28:16
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... " 2015-05-05 11:29:18
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... " 2015-05-05 13:32:32
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес... " 2015-05-05 13:33:36

<-- Обратно към поръчки