Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Дейности за информация и публичност” Във връзка с реализацията на проект: „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-30 00:00:00
№ 20141209JznS2249537

Описание:

Процедура преди 01.10. 2014 г .

"Дейности за информация и публичност” Във връзка с реализацията на проект: „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“  по договор за безвъзмездна помощ № 93-00-41/20.02.2013г., финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014


ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-20 10:30:00
Договор № 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2014-12-09 12:45:00
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2014-12-18 17:08:00
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2014-12-18 17:10:00
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2015-01-21 08:19:24
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2015-04-02 15:51:04
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2015-04-06 08:51:55
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2015-10-13 14:51:34
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2015-10-13 14:54:22
Плащане по договор №: 45-06-063 От дата: 2014-11-27 2016-05-09 16:54:55
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-063 2016-06-29 11:11:00

<-- Обратно към поръчки