Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Дейности за информация и публичност" на проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране ... ''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-20 00:00:00
№ 20141209jXUQ2209613

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г

"Дейности за информация и публичност" на проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№13-24-1/15.11.2013г.


ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-06-22 10:19:00
Договор № 45-06-056 От дата: 2014-10-28 2014-12-09 12:10:00
Плащане по договор №: 45-06-056 От дата: 2014-10-28 2015-02-09 15:21:29
Плащане по договор №: 45-06-056 От дата: 2014-10-28 2015-06-22 10:09:58
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-056 2015-07-06 14:23:13

<-- Обратно към поръчки