Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осигуряване на дейности за публичност по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“ в изпълнение на проект „Електронно правосъдие - проучв

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-13 16:20:00
№ 20141213hpvk2317018

Описание:

Настоящата процедура се открива с цел възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на дейности за публичност по проект „Електронно правосъдие - проучване  и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“ в изпълнение на дейност 6 на  проект „Електронно правосъдие - проучване  и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, съгласно договор № 13-33-2 от 27.12.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии.“


Документи
16302014131612_Решение.pdf
16372014131612_Обявление.pdf
16442014131612_Докуметация.doc
18142014131612_Приложение 13 към документация за участие.pdf

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП 2015-02-23 15:58:00
Протокол 1 2015-03-21 13:40:00
Протокол 3 2015-03-21 13:45:00
Протокол 2 2015-03-21 13:40:00
Протокол 4 2015-03-21 13:45:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-03-21 13:50:00
Договор № 45-06-024 От дата: 2015-04-27 2015-05-04 14:42:00
Плащане по договор №: 45-06-024 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 11:05:31
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-024 2015-11-04 11:20:00

<-- Обратно към поръчки