Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-27 17:14:00
№ 20150127dyZE2332805

Описание: Настоящата процедура се открива с цел възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие, и обучение за работа с единния портал", възлагана в изпълнение на Дейност № 3 и Дейност 5 на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по силата на сключен договор № 13-33-2 от 27.12.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Предмет на дейност 3 е разработване и внедряване на единен потрал на електронно правосъдие.
Предмет на  дейност 5 е обучение за работа с единен портал на електронно правосъдие за 54 участника.

Документи
14522015271701_Решение.pdf
15002015271701_Обявление.pdf
17232015271701_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Окончателен доклад на АОП за законосъобразност на процедурата 2015-02-04 17:39:00
Решение за промяна 2015-02-11 09:24:00
Променена документация за участие в процедурата 2015-02-11 09:34:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-02-23 15:26:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-03-16 15:52:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-03-30 13:54:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-04-30 15:08:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-05-18 16:03:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-05-18 16:04:00
Договор за подизпълнение 2015-07-22 13:33:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-12-22 11:20:00
Договор № 45-06-027 От дата: 2015-06-15 2015-07-14 17:34:00
Плащане по договор №: 45-06-027 От дата: 2015-06-15 2015-08-07 15:53:04
Плащане по договор №: 45-06-027 От дата: 2015-06-15 2015-10-21 08:37:26
Плащане по договор №: 45-06-027 От дата: 2015-06-15 2015-12-12 11:40:00
Плащане по договор №: 45-06-027 От дата: 2015-06-15 2015-12-12 11:49:10
Плащане по договор №: 45-06-027 От дата: 2015-06-15 2015-12-12 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-027 2015-12-14 16:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди 2015-07-27 13:15:16
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди 2015-07-27 11:54:18
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди 2015-07-27 14:14:08
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди 2015-07-27 14:14:46
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди 2015-07-27 14:16:38
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал" , възлагана в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и еди 2015-07-27 11:58:22

<-- Обратно към поръчки