Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт"по проект "Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система" ....

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-26 00:00:00
№ 20150331HYOj2352517

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г

"Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт"по проект "Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система", договор № К 13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет"2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-05-26 13:58:00
Договор № 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2014-12-29 00:00:00
Плащане по договор №: 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2015-04-07 10:32:55
Плащане по договор №: 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2015-04-07 10:37:11
Плащане по договор №: 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2015-04-07 10:39:36
Плащане по договор №: 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2015-04-30 15:29:49
Плащане по договор №: 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2015-04-30 15:34:01
Плащане по договор №: 45-06-071 От дата: 2014-12-29 2015-04-30 15:35:50
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-071 2015-05-18 10:01:58

<-- Обратно към поръчки