Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Осигуряване на информация и публичност" по проект "Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСТОСВ", договор с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-08-27 00:00:00
№ 20150331Izjt2389058

Описание:

Процедура преди 01.10.2014г

"Осигуряване на информация и публичност" по проект "Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСТОСВ", договор с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г.


ПубликацияДата
изпълнена услуга по договор45-06-018/16.03.2015 г. 2015-08-05 12:02:00
Договор № 45-06-018 От дата: 2015-03-16 2015-03-16 00:00:00
Плащане по договор №: 45-06-018 От дата: 2015-03-16 2015-05-04 16:38:55
Плащане по договор №: 45-06-018 От дата: 2015-03-16 2015-08-03 10:08:09
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-018 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки