Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане на методика и програма“ с три обособени позиции по проект ... ''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-09-01 00:00:00
№ 20150331PmRx2374167

Описание:


Процедура преди 01.10.2014г.

„Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане на методика и програма“ с три обособени позиции по проект "Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСТОСВ", договор с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г.


ПубликацияДата
информация за приключил договор № 45-06-013/27.02.2015 г. 2015-06-26 15:35:00
приключване на договор № 45-06-006/03.02.2015 г. и изпълнение на услугата 2015-07-07 11:01:00
изпълнен предмет на договор №45-06-019/24.03.2015 г. 2015-07-27 14:45:00
Договор № 45-06-006 От дата: 2015-02-03 2015-02-03 00:00:00
Плащане по договор №: 45-06-006 От дата: 2015-02-03 2015-04-02 13:00:19
Плащане по договор №: 45-06-006 От дата: 2015-02-03 2015-06-25 15:17:08
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-006 2015-07-07 10:39:07
Договор № 45-06-013 От дата: 2015-02-27 2015-02-27 00:00:00
Плащане по договор №: 45-06-013 От дата: 2015-02-27 2015-04-02 13:04:59
Плащане по договор №: 45-06-013 От дата: 2015-02-27 2015-06-11 14:55:34
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-013 2015-07-03 15:40:25
Договор № 45-06-019 От дата: 2015-03-24 2015-03-24 00:00:00
Плащане по договор №: 45-06-019 От дата: 2015-03-24 2015-07-20 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-019 2015-07-27 14:53:23

<-- Обратно към поръчки