Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Обновяване на интернет сайта на ВСС"по проект "Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система"...

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-23 00:00:00
№ 20150331WRgw2367593

Описание:
Процедура преди 01.10.2014г.

"Обновяване на интернет сайта на ВСС"по проект "Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система", договор № К 13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет"2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2015-07-30 11:00:00
Договор № 45-06-015 От дата: 2015-03-04 2015-03-31 10:36:59
Плащане по договор №: 45-06-015 От дата: 2015-03-04 2015-07-06 10:05:28
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-015 2015-07-06 10:17:28

<-- Обратно към поръчки