Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-20 17:41:30
№ 20150520rgvE2407495

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” и е разделен на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

“Доставка и инсталиране на хардуер (сървър и дисков масив)”  и

Обособена позиция 2:

“Разработка, внедряване и интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер

 

Обществената поръчка се възлага по проект: Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по договор за безвъзмездна помощ № 93-00-41/20.02.2013г., финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014.

 


Документи
44492015201705_Решение .pdf
44592015201705_Обявление .pdf
45362015201705_ДОКУМЕНТАЦИЯ-20.05.15.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията 2015-06-25 16:47:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-06-30 16:48:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-07-07 16:42:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-07-07 16:43:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-07-07 16:44:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 1 2015-10-12 13:48:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 2 2016-01-15 13:55:00
Договор № 45-06-041 От дата: 2015-08-04 2015-08-12 10:31:00
Плащане по договор №: 45-06-041 От дата: 2015-08-04 2015-09-23 09:08:31
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-041 2015-09-16 09:00:00
Договор № 45-06-042 От дата: 2015-08-04 2015-08-12 10:42:00
Плащане по договор №: 45-06-042 От дата: 2015-08-04 2015-12-22 14:01:01
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-042 2015-12-28 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-042 2016-12-05 09:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-05 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-05 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-05 14:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-05 14:33:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-10 12:11:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-10 12:13:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” със следните обособени п 2015-08-10 14:15:00

<-- Обратно към поръчки