Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-13 15:28:55
№ 20150520zjlT2412698

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет" и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена позиция № 4 – "Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС"; Обособена позиция № 5 – "Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост"; Обособена позиция № 6 - "Доставка на принтери"; Обособена позиция № 7 - "Доставка на многофункционални устройства"; Обособена позиция № 8 - "Доставка на сканиращи устройства“.Документи
38132015131507_Решение.pdf
38222015131507_Обявление.pdf
38302015131507_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-07-27 17:22:00
Решение за промяна 2015-07-28 10:13:00
Променена документация за участие в процедурата 2015-07-28 10:16:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-07-28 16:58:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-08-03 14:16:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-08-10 15:28:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2015-08-18 17:05:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2015-08-24 16:40:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-09-18 14:04:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-10-20 16:08:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-11-03 15:27:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-11-03 15:28:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-11-03 15:28:00
Допълнително споразумение към договор №45-06-059/04.12.2015г. по обособена позиция №4 от обществената поръчка 2015-12-21 16:35:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 2 „Доставка на компютърни конфигурации“ 2016-01-15 14:15:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 3 „Доставка на лаптопи“ 2016-01-15 14:21:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 6 „Доставка на принтери“ 2016-01-15 14:46:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 7 „Доставка на многофункционални устройства“ 2016-01-15 15:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 8 „Доставка на сканиращи устройства“ 2016-01-15 15:05:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „ДОСТАВКА НА ВЪНШЕН ДИСКОВ МАСИВ И RACK, ОБОРУДВАНЕ КЪМ RACK, КЪМ ВЪНШНИЯ ДИСКОВ МАСИВ, UPS-И И НЕОБХОДИМИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ВРЪЗКА НА СЪРВЪРИТЕ С ДИС 2016-02-05 11:57:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНА СТЕНА И ВТОРА ОПЦИОНАЛНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТ“ 2016-02-05 12:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ“ 2016-02-17 15:07:00
Договор № 45-06-056 От дата: 2015-12-04 2015-12-08 10:29:00
Плащане по договор №: 45-06-056 От дата: 2015-12-04 2015-12-28 10:51:16
Плащане по договор №: 45-06-056 От дата: 2015-12-04 2016-02-12 09:06:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-056 2016-02-18 10:15:00
Договор № 45-06-057 От дата: 2015-12-04 2015-12-08 11:01:00
Плащане по договор №: 45-06-057 От дата: 2015-12-04 2015-12-28 10:46:33
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-057 2016-01-21 15:50:00
Договор № 45-06-058 От дата: 2015-12-04 2015-12-08 11:09:00
Плащане по договор №: 45-06-058 От дата: 2015-12-04 2015-12-28 10:32:46
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-058 2016-01-21 16:05:00
Договор № 45-06-059 От дата: 2015-12-04 2015-12-08 11:15:00
Плащане по договор №: 45-06-059 От дата: 2015-12-04 2016-01-21 09:46:56
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-059 2016-02-04 11:55:00
Договор № 45-06-060 От дата: 2015-12-04 2015-12-08 11:34:00
Плащане по договор №: 45-06-060 От дата: 2015-12-04 2016-01-21 09:44:04
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-060 2016-02-04 09:15:00
Договор № 45-06-054 От дата: 2015-12-02 2015-12-08 11:42:00
Плащане по договор №: 45-06-054 От дата: 2015-12-02 2015-12-28 10:30:40
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-054 2016-01-18 15:50:00
Договор № 45-06-055 От дата: 2015-12-02 2015-12-08 12:05:00
Плащане по договор №: 45-06-055 От дата: 2015-12-02 2015-12-28 11:20:56
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-055 2016-01-18 15:50:00
Договор № 45-06-061 От дата: 2015-12-04 2015-12-08 12:08:00
Плащане по договор №: 45-06-061 От дата: 2015-12-04 2015-12-28 10:49:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-061 2016-01-18 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:33:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:33:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:31:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:33:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:34:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:34:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:36:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:36:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:36:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:37:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-04 10:37:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 09:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз 2015-12-14 10:00:00

<-- Обратно към поръчки