Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена поз

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-13 15:28:55
№ 20150520zjlT2412698

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет" и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на сървъри"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на компютърни конфигурации"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на лаптопи"; Обособена позиция № 4 – "Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС"; Обособена позиция № 5 – "Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост"; Обособена позиция № 6 - "Доставка на принтери"; Обособена позиция № 7 - "Доставка на многофункционални устройства"; Обособена позиция № 8 - "Доставка на сканиращи устройства“.Документи
38132015131507_Решение.pdf
38222015131507_Обявление.pdf
38302015131507_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-07-27 17:22:00
Решение за промяна 2015-07-28 10:13:00
Променена документация за участие в процедурата 2015-07-28 10:16:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-07-28 16:58:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-08-03 14:16:00
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2015-08-10 15:28:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2015-08-18 17:05:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2015-08-24 16:40:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-09-18 14:04:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-10-20 16:08:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-11-03 15:27:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-11-03 15:28:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-11-03 15:28:00
Допълнително споразумение към договор №45-06-059/04.12.2015г. по обособена позиция №4 от обществената поръчка 2015-12-21 16:35:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 2 „Доставка на компютърни конфигурации“ 2016-01-15 14:15:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 3 „Доставка на лаптопи“ 2016-01-15 14:21:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 6 „Доставка на принтери“ 2016-01-15 14:46:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 7 „Доставка на многофункционални устройства“ 2016-01-15 15:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка по обособена позиция 8 „Доставка на сканиращи устройства“ 2016-01-15 15:05:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „ДОСТАВКА НА ВЪНШЕН ДИСКОВ МАСИВ И RACK, ОБОРУДВАНЕ КЪМ