Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на с

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-06 16:29:07
№ 20150623QWbg2429038

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт


Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Електронно правосъдие - проучване  и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, съгласно договор № 13-33-2 от 27.12.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии.“


Документи
14142015061707_Решение.pdf
14252015061707_Обявление.pdf
14332015061707_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-08-05 14:54:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-08-14 11:16:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-08-14 11:17:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-08-14 11:18:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-08-14 11:19:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка 2015-10-26 15:41:00
Договор № 45-06-045 От дата: 2015-08-31 2015-09-11 10:06:00
Плащане по договор №: 45-06-045 От дата: 2015-08-31 2015-10-21 08:32:02
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-045 2015-10-23 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на с 2015-08-31 10:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на с 2015-08-31 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на с 2015-09-16 09:30:00

<-- Обратно към поръчки