Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Висшия съдебен съвет”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-14 15:15:14
№ 20150810njhp2434695

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и офис консумативи, която се извършва след направена писмена заявка. Количеството на всички видове канцеларски материали/артикули е посочено в техническата спецификация, като същото е прогнозно и не е обвързващо за Възложителя.Документи
27032015141508_Публична покана.pdf
03072015141608_Документация за участие към публичната покана.doc

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2015-09-08 13:58:00
Договор № 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2015-10-02 12:11:00
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2015-11-05 10:28:59
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2015-12-01 14:20:00
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2015-12-28 16:15:38
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2016-02-01 11:42:59
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2016-03-01 14:40:27
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2016-03-01 16:07:24
Плащане по договор №: 45-06-049 От дата: 2015-09-30 2016-04-05 13:56:26

<-- Обратно към поръчки