Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:29:49
№ 20160411ESVG2492549

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на 23 (двадесет и три) броя мрежови устройства I тип, 21 (двадесет и един) броя мрежови устройства II тип, 105 (сто и пет) броя мрежови устройства III тип и интерфейсни кабели и свързващи устройства по обособена позиция № 1, 1100 (хиляда и сто) броя компютърни конфигурации по обособена позиция № 2, 250 (двеста и петдесет) броя лаптопи по обособена позиция № 3, 200 (двеста) броя скенери по обособена позиция № 4, 200 (двеста) броя принтери нисък клас и 200 (двеста) броя многофункционални устройства по обособена позиция № 5, доставка на 20 (двадесет) броя клавиатури и 20 (двадесет) броя мишки по обособена позиция № 6 с подробно описани минимални технически изисквания в Техническите спецификации.


Документи
37272016141704_Решение.pdf
37432016141704_Обявление.pdf
38062016141704_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 29 от ЗОП 2016-04-27 16:38:00
Протокол №1 от работата на комисията 2016-06-16 11:19:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2016-07-08 13:58:00
Съобщение във връзка с провеждане на жребий по чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП 2016-07-14 16:01:00
Съобщение за промяна на часа за провеждане на жребий 2016-07-15 09:44:00
Протокол 2 от работата на комисията 2016-07-25 12:12:00
Протокол 3 от работата на комисията 2016-07-25 12:13:00
Протокол 4 от работата на комисията 2016-07-25 12:13:00
Протокол 5 от работата на комисията 2016-07-25 12:14:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители 2016-07-25 12:14:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСС И СЪДИЛИЩАТА“ 2016-10-20 13:49:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „ДОСТАВКА НА ЛАПТОПИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСС И СЪДИЛИЩАТА“ 2016-10-20 13:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „ ДОСТАВКА НА СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСС И СЪДИЛИЩАТА“ 2016-10-20 13:51:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „ДОСТАВКА НА ПРИНТЕРИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ВСС И СЪДИЛИЩАТА“ 2016-10-20 13:52:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ВСС И СЪДИЛИЩАТА“ 2016-10-27 14:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 „ДОСТАВКА НА КЛАВИАТУРИ И МИШКИ“ 2016-10-27 14:39:00
Договор № 45-06-018 От дата: 2016-08-25 2016-08-25 16:41:00
Плащане по договор №: 45-06-018 От дата: 2016-08-25 2016-10-25 13:45:18
Договор № 45-06-020 От дата: 2016-08-30 2016-09-01 16:24:00
Плащане по договор №: 45-06-020 От дата: 2016-08-30 2016-10-25 14:00:18
Договор № 45-06-021 От дата: 2016-08-30 2016-09-01 16:30:00
Плащане по договор №: 45-06-021 От дата: 2016-08-30 2016-10-25 13:47:47
Договор № 45-06-022 От дата: 2016-08-30 2016-09-01 16:34:00
Плащане по договор №: 45-06-022 От дата: 2016-08-30 2016-10-25 13:51:59
Договор № 45-06-023 От дата: 2016-09-01 2016-09-01 16:38:00
Плащане по договор №: 45-06-023 От дата: 2016-09-01 2016-10-25 13:49:50
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:45-06-023 2017-02-28 10:55:00
Договор № 45-06-024 От дата: 2016-09-02 2016-09-09 10:58:00
Плащане по договор №: 45-06-024 От дата: 2016-09-02 2016-10-25 13:42:27
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-08-31 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-08 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-08 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-08 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-08 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-08 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-13 16:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-19 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-19 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-19 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-19 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-19 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-09-19 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-10-10 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-10-10 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-10-10 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-10-11 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-10-11 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-10-11 11:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации 2016-11-02 11:25:00

<-- Обратно към поръчки