Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност на дирекция «Вътрешен одит» във Висшия съдебен съвет

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2016-05-25 15:56:56
№ 20160525DNEk2507125

Описание:

П О К А Н А


Във връзка с извършване на външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция «Вътрешен одит» във Висш съдебен съвет  и с цел да се изрази изрично независимо мнение за съответствие на дейността на звеното за вътрешен одит с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, с настоящото ВСС отправя покана за събиране на оферти за извършване на външна оценка .
Документи
00502016251605_Пазарно проучване.doc

ПубликацияДата
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 2016-06-09 16:42:00
Съобщение 2016-09-20 15:59:00
Съобщение 2017-01-30 13:05:00

<-- Обратно към поръчки