Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-01-09 11:33:51
№ 20161222TYti2528126

Описание:


Предметът на обществената поръчка е Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС", възлагана в изпълнение на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.Документи
52572017091101_Решение за откриване на обществена поръчка.pdf
53102017091101_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2017-01-10 12:27:00
Разяснение 2017-01-16 12:38:00
Разяснение 2017-01-20 16:48:00
Разяснение 2017-01-30 16:40:00
Съобщение 2017-02-13 16:20:00
Решение за одобряване и обявление за изменение или допълнителна информация 2017-02-16 10:52:00
Съобщение за датата и часа на отваряне на офертите 2017-02-17 16:03:00
Разяснение 2017-02-17 16:31:00
Протокол №1 от работата на комисията 2017-03-20 14:47:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2017-04-03 15:04:00
Протокол 2 от работата на комисията 2017-04-11 17:27:00
Протокол 3 от работата на комисията 2017-04-11 17:29:00
Доклад на комисията 2017-04-11 17:29:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-04-11 17:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-26 11:24:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-19 10:29:00
Договор № ВСС-7246 От дата: 2017-05-30 2017-06-26 11:17:00

<-- Обратно към поръчки