Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на гориво за отопление за органите на съдебната власт

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-03-21 16:10:47
№ 20170321dzip2551034

Описание: Предмет на поръчката е доставка на гориво за отопление на обекти в цялата страна. Обект на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на МС по предложение на министъра на финансите. Договорът се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища.Документи
17172017211603_Решение за откриване на процедура.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2017-06-12 10:53:00
Борсов договор №112 от 30.03.2017г. 2017-06-12 10:54:00

<-- Обратно към поръчки