Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Информация по чл. 44 от ЗОП във връзка с обществена поръчка за групова застраховка "Злополука" на органите на съдебнатавласт"

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2017-03-30 16:14:42
№ 20170330gQyr2579125

Описание:

Съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) всички съдии, прокурори, следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт. Обществената поръчка за застраховка се организира и провежда от ВСС.

Във връзка с организирането на горепосочената обществена поръчка в настоящия раздел ще бъде публикувана информацията по чл. 44 от ЗОП.ПубликацияДата
Покана №ВСС-3722/29.03.2017г. за представяне на оферта за изработка на техническо задание и методика на обществената поръчка 2017-03-30 17:06:00
Покана №ВСС-3722/29.03.2017г. за представяне на оферта за изработка на техническо задание и методика на обществената поръчка 2017-03-30 17:12:00
Покана №ВСС-3722/29.03.2017г. за представяне на оферта за изработка на техническо задание и методика на обществената поръчка 2017-03-30 17:14:00
Покана №ВСС-3722/29.03.2017г. за представяне на оферта за изработка на техническо задание и методика на обществената поръчка 2017-03-30 17:18:00
Покана №ВСС-3722/29.03.2017г. за представяне на оферта за изработка на техническо задание и методика на обществената поръчка 2017-03-30 17:19:00
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти от поканените лица 2017-03-31 14:26:00
Разменена кореспонденция във връзка с подаването на оферти 2017-04-03 14:36:00
Оферта от Ърнст и Янг 2017-04-10 17:19:00
Оферта от KPMG 2017-04-10 17:21:00
Уведомления за решенията на работната група от заседание на 10.04.2017г. 2017-04-10 17:23:00
Договор №ВСС-6364 от 09.05.2017г. с "КПМГ България" ООД 2017-05-16 17:08:00

<-- Обратно към поръчки