Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне за временно възмездно ползване на система за безжично гласуване за нуждите на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-04-10 15:52:32
№ 20170410tjTO2586350

Описание: Поръчката има за цел да осигури предоставяне за временно ползване/наем на система за безжично гласуване за нуждите на участниците в Общите събрания на съдиите, на прокурорите и на следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет с оглед осигуряване на по-добра организация, експедитивност и визуализация на резултатите от проведени гласувания като: избор на председател на събранието, избор на членове на мандатна, на изборна и на секционни комисии, както и други гласувания, предложени от участници в събранията.Документи
17422017101704_Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf
17492017101704_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf
18072017101704_Технически спецификации и друга информация към обявата.doc

ПубликацияДата
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2017-04-18 17:38:00
Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите 2017-04-18 17:40:00
Информация по чл. 44 от ЗОП 2017-04-20 12:17:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-04-25 17:31:00
Протокол 2 от работата на комисията 2017-05-02 17:00:00
Договор № ВСС-6367 От дата: 2017-05-09 2017-05-11 11:59:00

<-- Обратно към поръчки