Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изработване на техническо задание като част от документация за участие в обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспор

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2017-06-08 16:58:01
№ 20170608DCaL2610258

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висшият съдебен съвет (ВСС) е възложител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост  хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания.»

Във връзка с подготовка на предстояща за възлагане обществена поръчка със същия предмет е необходимо изготвяне на техническо задание, съобразено със специфичния предмет, обем и обхват на обществената поръчка и включващо техническа спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на комплексната оценка на офертите и методика за оценка, образци.

Във връзка с горното, Висшият съдебен съвет отправя настоящата покана към всички заинтересовани лица за подаване на оферта за изготвяне на техническо задание за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с възложител Висш съдебен съвет и с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост  хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания.»Документи
12572017081706_Покана за представяне на оферти.pdf

ПубликацияДата
Оферта от Адвокатско дружество "Попов и Партньори" 2017-07-05 15:41:00
Договор за изработване на техническо задание 2017-09-13 15:06:00

<-- Обратно към поръчки