Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция №2 – Доставка на скенери за нуждите н

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-06 10:55:11
№ 20170612GFHC2635231

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата” по обособени позиции. Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

1.Обособена позиция №1 с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“

2.Обособена позиция №2 с предмет „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“

3.Обособена позиция №3 с предмет „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“

4.Обособена позиция №4 с предмет „Доставка на твърди дискове за нуждите на ВСС“

5.Обособена позиция №5 с предмет „Доставка на копирни машини с функции за копиране, мрежово ч/бяло и/или цветно сканиране и принтиране

6.Обособена позиция №6 с предмет „Доставка на резервни части и оборудване за компютърната и комуникационна техника за нуждите на ВСС“Документи
11242017061107_Решение за откриване на процедура.pdf
11322017061107_Обявление за поръчка.pdf
11392017061107_Документация за участие.doc
12022017061107_Приложение №1 към Техническите спецификации с разпределение на техниката по обособени позиции №1, №2 и №3.xlsx
12112017061107_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Разяснение 2017-07-19 13:35:00
Разяснение 2017-07-24 16:45:00
Протокол от работата на комисията 2017-10-02 17:36:00
Доклад от работата на комисията 2017-10-02 17:37:00
Решение за класиране и определяне на изпълнители 2017-10-02 17:37:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-23 11:02:00
Обявление за изменение или допълнителна информация 2017-11-30 15:27:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-06 17:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-10 12:19:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-10 12:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-17 16:06:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-17 16:07:00
Договор № ВСС-14810 От дата: 2017-11-06 2017-11-23 11:06:00
Договор № ВСС-15417 От дата: 2017-11-20 2017-11-23 11:30:00
Договор № ВСС-15419 От дата: 2017-11-20 2017-11-23 11:39:00
Договор № ВСС-14559 От дата: 2017-11-01 2017-11-23 11:46:00
Договор № ВСС-14797 От дата: 2017-11-06 2017-11-23 12:01:00
Договор № ВСС-15274 От дата: 2017-11-15 2017-11-23 12:10:00

<-- Обратно към поръчки