Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Проектиране на строително-монтажни работи – основен ремонт и конструктивно укрепване на сгради на органите на съдебната власт, по четири обособени позиции.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-06-15 15:44:29
№ 20170613DAft2645324

Описание: Предмет на обществената поръчка е „Проектиране на строително-монтажни работи по основен ремонт и конструктивно укрепване на сгради на органите на съдебната власт, по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Проектиране на основен ремонт и преустройството на сграда на органите на съдебната власт, гр. София, бул. Драган Цанков № 6;
Обособена позиция № 2 - Проектиране на конструктивно укрепване на сграда за органите на съдебната власт, гр. Бяла;
Обособена позиция № 3 - Проектиране на конструктивно укрепване на  основен ремонт на съдебната палата, гр. Тутракан;
Обособена позиция № 4 – Изработване на геотехническа експертиза за терена и проектиране на конструктивното укрепване на сградата на почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна;
В обхвата на обществената поръчка се включва извършване на предпроектни проучвания и Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, а за обособена позиция №1 - изработване на инвестиционен проект в две фази - идеен и работен.Документи
01452017151606_Решение за откриване на процедурата.pdf
02252017151606_Обявление за поръчка.pdf
03132017151606_Технически спецификации по ОП1.docx
03182017151606_Технически спецификации по ОП2.docx
03252017151606_Технически спецификации по ОП3.docx
03312017151606_Технически спецификации по ОП4.docx
03532017151606_Документация за участие и образци.docx
14342017151606_Техническа документация Почивна база гр. Варна.7z
14542017151606_Техническа документация РС Бяла.7z
15092017151606_Техническа документация РС Тутракан.7z
17152017151606_АДС-Драган Цанков.PDF
18052017151606_Архитектура-Драган Цанков.7z
18132017151606_ВиК-Драган Цанков.7z
18252017151606_Геодезия-Драган Цанков.7z
19022017151606_Електро-Драган Цанков.7z
21072017151606_ОВК-Драган Цанков.7z
21202017151606_ПСД-Драган Цанков.7z
26262017151606_Конструкции-Драган Цанков-1.7z
27002017151606_Конструкции-Драган Цанков-2.7z
27232017151606_Конструкции-Драган Цанков-3.7z

ПубликацияДата
Разяснение 2017-06-26 09:44:00
Съобщение 2017-06-27 10:27:00
Разяснение 2017-07-12 14:32:00
Разяснение 2017-07-24 16:45:00
Разяснение 2017-07-31 17:08:00
Протокол № 1 на комисията 2017-08-17 11:40:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-09-12 16:50:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2017-09-28 16:45:00
Доклад от работата на комисията 2017-09-28 16:45:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2017-09-28 16:45:00
Протокол № 3 от работата на комисията 2017-09-28 16:45:00
Протокол № 4 от работата на комисията 2017-09-28 16:45:00
договор за ОП 1 2017-11-20 17:00:00
договор за ОП 2 2017-11-20 17:00:00
договор за ОП 4 2017-11-20 17:00:00
обявление за възложена поръчка 2017-11-20 17:10:00
Обявление за приключване на договор 2020-02-24 17:05:00
Обявление за приключване на договор 2020-02-24 17:10:00
Обявление за приключване на договор 2020-02-25 17:05:00

<-- Обратно към поръчки