Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14,457.5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прок

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-03 11:48:15
№ 20170619CrVG2657852

Описание: Настоящата обществена поръчка цели осигуряване на застраховка на живота, здравето, телесната цялост и работоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14,457.5 (четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и седем и половина) действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица: съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на Националния институт на правосъдието (НИП) и съдебни служители.
Информацията по чл. 44 от ЗОП във връзка с подготовката на документацията за обществената поръчка е публикувана на профила на купувача и е достъпна на:
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170330gQyr2579125Документи
55102017031107_Решение за откриване на процедура.pdf
55282017031107_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2017-07-04 11:09:00
Разяснение 2017-07-17 14:23:00
Разяснение 2017-07-18 16:19:00
Разяснение 2017-07-28 17:09:00
Разяснение 2017-07-31 12:00:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-08-23 16:41:00
Съобщение за отваряне на пликовете с ценови предложения 2017-09-07 16:43:00
Протокол 2 от работата на комисията 2017-09-25 16:18:00
Протокол 3 от работата на комисията 2017-09-25 16:19:00
Доклад на комисията 2017-09-25 16:20:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2017-09-25 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-07 15:58:00
Обявление за изменение 2018-03-12 10:58:00
Допълнително споразумение 2018-03-12 11:15:00
Договор № ВСС-14770 От дата: 2017-11-06 2017-12-07 15:45:00

<-- Обратно към поръчки