Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-11-08 13:37:28
№ 20171102pkuW2729346

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост  хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания”

Информацията по чл. 44 от ЗОП във връзка с подготовката на документацията за обществената поръчка е публикувана на профила на купувача и е достъпна на:

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170608DCaL2610258


Документи
44412017081311_Решение за откриване на процедура.pdf
44482017081311_Обявление за поръчка.pdf
45322017081311_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 от работата на комисията 2018-01-31 17:21:00
Доклад от работата на комисията 2018-01-31 17:52:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2018-01-31 17:54:00
Обявление за възложена поръчка 2018-02-23 13:32:00
Допълнително споразумение 2018-10-15 13:45:00
Договор № ВСС-2089 От дата: 2018-02-19 2018-02-23 13:37:00

<-- Обратно към поръчки