Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционeн проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет, по осем обособени пози

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-11-07 15:05:00
№ 20171102vOqP2733018

Описание:

Във връзк с подготовката на документация за участие по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е  сключен договор №55-06-011/21.11.2016г. Същият може да бъде намерен на Профила на купувача на възложителя, раздел "Договори под праговете".


Документи
42542017071511_Решение за откриване на процедурата.pdf
43152017071511_Обявление за поръчка.pdf
43292017071511_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Разяснение 2017-11-09 15:16:00
Разяснение 2017-11-23 16:45:00

<-- Обратно към поръчки