Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-11-13 17:25:45
№ 20171110fRkD2746739

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС и има за цел да осигури материали, свързани с протоколната дейност на ВСС, както и такива за популяризиране на дейностите по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС“ и инициативата „Ден на отворените врати“, утвърдена в съдебната власт.

Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 190 и по реда на чл. 187-189 от ЗОП.


Документи
29362017131711_Обява за обществена поръчка.pdf
30322017131711_Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf
32272017131711_Технически спецификации и друга информация към обявата.doc

ПубликацияДата
Разяснение 2017-11-15 15:51:00
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и дата и час на отваряне на офертите 2017-11-20 17:24:00
Протокол 1 2017-11-27 16:50:00
Протокол 2 от работата на комисията 2017-12-06 16:32:00
Допълнително споразумение 2018-11-26 14:47:00
Договор № ВСС-16987 От дата: 2017-12-20 2018-01-04 11:36:00

<-- Обратно към поръчки