Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Разработване на Единна информационна система на съдилищата

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-02-02 12:19:17
№ 20180131FCjB2804193

Описание:

В обхвата на обществената поръчка е предвидено реализирането на следните дейности:

 Дейност 2. „Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите“, в която се включват:

Дейност 2.1. „Детайлизиране функционалния обхват на ЕИСС“.

 Дейност 2.2.„Анализ на процедурите и работните процеси, свързани с управлението на дела на ниво районен, окръжен , апелативен и върховен касационен съд и връзката между тях“

 Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи в рамките на съдебната система или държавната администрация“.

 Дейност 2.4. „Реинженеринг на процесите“

 

 Дейност 3 „Разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата“, в която се включват:

 

 Дейност 3.1. „Разработка на ЕИСС“

 Дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“

 Дейност 3.3. „Внедряване на ЕИСС във всички съдилища “

Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“


Документи
25512018021202_Решение ЕИСС.pdf
26032018021202_Обявление ЕИСС.pdf
27202018021202_ЕИСС - Документация за участие.docx
27582018021202_Образци къмTръжна документация.7z
28232018021202_Технически спецификации ЕИСС.docx
28352018021202_Приложения към Технически спецификации.7z

ПубликацияДата
Разяснение 2018-02-08 16:45:00
Разяснение 2018-02-12 16:10:00
Разяснение 2018-02-13 16:35:00
Разяснение 2018-02-14 16:25:00
Разяснение 2018-02-20 12:43:00
Разяснение 2018-03-06 16:35:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-04-26 16:15:00
Доклад от работата на комисията 2018-04-26 16:20:00
Решение за прекратяване на процедура 2018-04-26 16:20:00
обявление за възложена поръчка - прекратена 2018-05-16 11:10:00

<-- Обратно към поръчки