Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-05-02 17:41:08
№ 20180424JfAk2845086

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2018-05-02 17:20:00
Документация за участие 2018-05-02 17:25:00
Обявление за поръчка 2018-05-02 17:30:00
Утвърдена първа страница на документация 2018-05-02 17:30:00
еЕЕДОП 2018-05-02 17:30:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2018-05-02 17:35:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-06-21 10:10:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2018-06-21 10:10:00
Договор № ВСС-9785 от 27.07.2018 г. 2018-08-02 14:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-02 14:30:00
Приложения към договор - ВСС-9785 от 27.07.2018г. 2018-08-02 15:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-21 16:41:00

<-- Обратно към поръчки