Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” № 4“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-06-04 18:40:20
№ 20180530InOp2887032

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е извършване на реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, находящи се на ул. “Димитър Събев” № 4“ - обект IV категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „б“ и „д“ от Закона за устройство на територията, както и съгласно чл. 9, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатура на видовете строежи.


Документи
44432018041806_Решение.pdf
44492018041806_Обявление.pdf
44592018041806_Документация за участие и образци.doc
45062018041806_espd-request (1).zip
45182018041806_1-Metodichesko ukazanie na AOP za eEEDOP.pdf
45552018041806_Техническа документация.zip

ПубликацияДата
Разяснение 2018-06-25 16:25:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-07-27 15:40:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-10366/13.08.2018 2018-08-14 11:10:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-08-14 11:10:00
Договор №ВСС-11668 от 27.09.2018г. 2018-10-24 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-24 16:50:00

<-- Обратно към поръчки