Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА СЪДИЛИЩАТА“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-25 15:33:00
№ 20180621Rbhi2951362

Описание:Документи
39362018251506_Решение за откриване на процедура.pdf
42032018251506_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2018-06-26 15:30:00
Разяснение 2018-07-02 16:44:00
Разяснение 2018-07-18 10:55:00
Разяснение 2018-07-18 15:45:00
Разяснение 2018-07-19 16:18:00
Протокол 1 от работата на комисията 2018-09-17 17:58:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-10-23 17:35:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-14946/06.12.2018 2018-12-06 16:10:00
Доклад от работата на комисията 2018-12-06 16:10:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2018-12-06 16:15:00
Договор ВСС - 494 от 16.01.2019 г. 2019-02-15 16:52:00
Договор № ВСС-744 от 22.01.2019 г. 2019-02-15 16:59:00
Обявление за приключен договор ОП 1 и ОП 2 2021-05-27 18:05:00

<-- Обратно към поръчки