Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-06-25 17:52:18
№ 20180622drKz2964975

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар“ Етап I.

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обектa с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.


Документи
03182018251806_Обява за обществена поръчка.pdf
03302018251806_Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf
03402018251806_Технически спецификации и друга информация към обявата.doc
54502018251806_Техническа документация РС-Нови пазар.zip

ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2018-07-10 17:30:00
Протокол от работата на комисията 2018-07-20 16:35:00
Договор №ВСС-10880 от 30.08.2018г. 2018-09-04 11:10:00

<-- Обратно към поръчки