Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Разработване на Единна информационна система на съдилищата“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-30 16:47:44
№ 20180827VNuI2993740

Описание:ПубликацияДата
Документация за участие 2018-08-30 16:50:00
ЕЕДОП 2018-08-30 17:00:00
СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 2018-08-30 17:05:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2018-08-30 17:05:00
Разяснение 2018-09-11 11:53:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-14708/03.12.2018 2018-12-03 16:10:00
Протокол от работата на комисията 2018-12-03 16:10:00
Доклад от работата на комисията 2018-12-03 16:15:00
Договор №ВСС-495/16.01.2019г. 2019-02-15 16:42:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-15 17:05:00
Допълнително споразумение 2020-05-11 16:13:00
Обявление за изменение 2020-05-11 16:20:00
Обявление за изменение 2020-08-17 17:45:00
Допълнително споразумение 2020-08-17 17:50:00

<-- Обратно към поръчки